MOTTO: „Urovnej si svou minulost, ať neovlivňuje tvou přítomnost“

Co to vlastně NLP -> Neuro – Lingvistické Programování je?

Terapie NLP je psychoterapeutická metoda, která vám umožní vnímat a reagovat na okolí, nebo danou situaci tak, aby vaše reakce a vnímání pracovaly pro nás, a ne proti nám. Je to účinná metoda pro řízení sebe sama na podvědomé úrovni, dává Vám možnost dosáhnout svých chtěných cílů, nebo změn, či předsevzetí.
Naše mysl si vytváří jakési vnitřní mapy pomocí vnějších vjemů – zrak, sluch, čich, chuť a dotek. Tyto mapy v nás přetrvávají po celou dobu našeho života a vytváříme si je již od doby, kdy začínáme vnímat. Podle těchto map, hlavně těch ošklivých, často reagujeme na své okolí a často způsobem, který nás nakonec samotné trápí. Jsou to prudké, nevědomé a často i automatické reakce. Prostě je to v nás a najednou to z nás vychází.
NLP pracuje s těmito mapami a vašimi reakcemi pomocí spojení vašeho nevědomí s vědomím. Snaží se přerušit staré, nevyhovující cesty vyznačené na těch mapách a k těmto mapám a najít cesty nové.

Co mohu pomocí terapie NLP změnit?

  • Zlepšit komunikaci sám se sebou a v návaznosti na to i se svým okolím
  • Změnit zábrany a bloky ve svém podvědomí, které mi brání prožít spokojený život podle mých potřeb
  • Zlepšit vztahy se svým okolím lepším vlastním vědomím a pochopením sebe sama
  • S vyšším nadhledem zvládat stresové a konfliktní situace

Kolik mě to bude stát?

Během prvního sezení se vzájemně poznáme, popíšeme si vaše potřeby a stanovíme si výsledek, kterého budeme chtít docílit. Od toho se bude odvíjet délka i cena celé terapie NLP.

Co tedy mohu udělat?

V tomto okamžiku je zapotřebí udělat jen jednu věc: Najít v sobě odvahu přiznat si potřebu vnější pomoci a rozhodnout se pro změnu.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ PRO VÁS: